Danh Sách Kênh HTVC 2024

Truyền hình Số Cơ bản

Danh Sách Kênh Truyền hình Số Cơ bản

Kênh Số hiệu Tên kênh
1 Quốc Hội HDQUỐC HỘI HD
2 HTV1HTV1
3 HTV2- Vie CHANNELHTV
4 HTV3
5 HTV Key
6 HTV Coop
7 HTVC – Shopping
8 HTV7
9 Thuần Việt (1)
10 HTV9 HDHTV9 HD
11 HTVC Phụ Nữ HD
12 HTVC Thuần Việt HD (1)
13 HTVC – Gia Đình
14 FBNC
15 Du lịch & Cuộc sống HD
16 HTVC – Phim HD
17 BTV1
18 HTVC – Ca nhạc HD
19 Yeah1 TV
20 BPTV2 (Home TV)
21 BTV11
22 VTVCab1- Vie GIẢITRÍ
23 VTVCab 5 (E Channel)
24 VTVcab10-Dramas
25 HTVC Thuần Việt (3)
26 VTV1
27 VTV3 HD
28 VTV6 HD
29 VTV9 HD
30 VTC1
31 Đồng Nai 3
32 VTC7 (Today TV)
33 THĐT 2 – Miền Tây
34 HTVC Gia Đình (1)
35 TH Vĩnh Long 2 HD
36 TH Vĩnh Long 1 HD
37 Đồng Nai 9 
38 TH Đồng Nai 1
39 HTVC Thuần Việt HD
40 TH Bà Rịa Vũng Tàu
41 Tiền Giang
42 HTVC+ Channel
43 Paramount
44 TH Đồng Tháp 1
45 VTVcab 16 (Bóng Đá TV)
46 VTVCAB3 HD – Thể Thao TVV
47 Fox Sports HD
48 HTV Thể thao HD
49 Fox Sports 2
50 AFN HD
51 Fox life HD
52 FOX FAMILY MOVIES-HD
53 Cartoon Network HD Channel
54 Disney Junior HD
55 National Geographic HD
56 Discovery
57 AXN HD
58 FOX HD 2
59 FOX Movies HD
60 HBO HD
61 Red By HBO HD
62 An Ninh TV
63 TH Quốc Phòng Việt Nam
64 TTXVN
65 Nhân Dân
66 VTV2
67 VTV4
68 VTV5
69 VTV7
70 VTV8
71 CNN
72 BBC World News
73 Bloomberg
74 CNBC
75 Channel News Asia
76 Arirang
77 KBS World
78 France 24
79 ABC Australia
80 TV5
81 DW
82 NHK World
83 National Geographic Wild
84 BBC earth
85 OUTDOOR
86 BBC Lifestyle
87 HISTORY Channel
88 VTVCAB8 – BibiTV
89 Da Vinci 
90 Cartoon Network 1
91 HTVC – Phim
92 Cinemax
93 VTVCAB19 – FILM TV
94 VTVCAB16
95 HTV Thể thao
96 VTVCAB18 – THỂ THAO TIN TỨC
97 VTC3 HD (Thể Thao)
98 HTVC – Thuần Việt
99 VTVCAB2
100  VTVcab20 (VFamily)
101 VTVCab15 (Invest TV)
102 HTVC – Ca nhạc
103 MTV
104 FOXlife
105 BTV2
106 Hà Tĩnh TV
107 An Ninh Thế Giới
108 NCM (BTV10)
109 Phim Hay
110 TH An Giang
111 TH Bến Tre
112 TH Hậu Giang
113 TH Sóc Trăng 1
114 TH KIÊN GIANG
115 TH Cần Thơ HD
116 TH CÀ MAU
117 TH Long An
118 TH TÂY NINH
119 Đăk Nông
120 HTVC Thuần Việt (2)
121 BTV11
122 TH Bình Phước 1
123 TH ĐỒNG NAI 2
124 TH Bình Định
125 TH Quảng Nam
126 TH Đà Nẵng 1
127 Đà Nẵng 2
128 TH Huế
129 VTC7
130 TH Nghệ An
131 TH Hải Phòng
132 TH Hà Nội 1
133 VN News

Truyền hình Cáp

Danh Sách Kênh Truyền hình Cáp

Kênh Số hiệu Tên kênh
1 Quốc Hội HDQUỐC HỘI HD
2 HTV1HTV1
3 HTV2- Vie CHANNELHTV2- VIE CHANNEL
4 HTV3HTV3
5 HTV KeyHTV KEY
6 HTV CoopHTV COOP
7 HTVC – ShoppingHTVC – SHOPPING
8 HTV7HTV7
9 Thuần Việt (1)THUẦN VIỆT (1)
10 HTV9HTV9
11 HTVC – Phụ NữHTVC – PHỤ NỮ
12 HTVC Thuần Việt HD (1)HTVC THUẦN VIỆT HD (1)
13 HTVC – Gia ĐìnhHTVC – GIA ĐÌNH
14 FBNCFBNC
15 Du lịch & Cuộc sốngDU LỊCH & CUỘC SỐNG
16 HTVC – PhimHTVC – PHIM
17 BTV1BTV1
18 HTVC – Ca nhạcHTVC – CA NHẠC
19 Yeah1 TVYEAH1 TV
20 BPTV2 (Home TV)BPTV2 (HOME TV)
21 HTVC Gia Đình (2)HTVC GIA ĐÌNH (2)
22 VTVCab1- Vie GIẢITRÍVTVCAB1- VIE GIẢITRÍ
23 VTVCab 5 (E Channel)VTVCAB 5 (E CHANNEL)
24 VTVcab10-DramasVTVCAB10-DRAMAS
25 HTVC Thuần Việt (3)HTVC THUẦN VIỆT (3)
26 VTV1VTV1
27 VTV3VTV3
28 VTV6VTV6
29 VTV9VTV9
30 VTC1VTC1
31 Đồng Nai 3ĐỒNG NAI 3
32 VTC7 (Today TV)VTC7 (TODAY TV)
33 THĐT 2 – Miền TâyTHĐT 2 – MIỀN TÂY
34 HTVC Gia Đình (1)HTVC GIA ĐÌNH (1)
35 TH Vĩnh Long 2TH VĨNH LONG 2
36 TH Vĩnh Long 1TH VĨNH LONG 1
37 Đồng Nai 9 ĐỒNG NAI 9
38 TH Đồng Nai 1TH ĐỒNG NAI 1
39 HTVC Thuần Việt HD HTVC THUẦN VIỆT HD
40 TH Bà Rịa Vũng TàuTH BÀ RỊA VŨNG TÀU
41 Tiền GiangTIỀN GIANG
42 HTVC+ ChannelHTVC+ CHANNEL
43 ParamountPARAMOUNT
44 TH Đồng Tháp 1TH ĐỒNG THÁP 1
45 VTVcab 16 (Bóng Đá TV)VTVCAB 16 (BÓNG ĐÁ TV)
46 VTVCab 3 (Thể thao TV)VTVCAB 3 (THỂ THAO TV)
47 Fox SportsFOX SPORTS
48 HTV Thể thaoHTV THỂ THAO
49 Fox Sports 2 FOX SPORTS 2
50 AFN AFN
51 Fox lifeFOX LIFE
52 FOX Family MoviesFOX FAMILY MOVIES
53 Cartoon NetworkCARTOON NETWORK
54 Disney JuniorDISNEY JUNIOR
55 National Geographic channelNATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
56 DiscoveryDISCOVERY
57 AXNAXN
58 FOX HD 2FOX HD 2
59 FOX MoviesFOX MOVIES
60 HBOHBO
61 Red By HBO SDRED BY HBO SD
62 An Ninh TVAN NINH TV
63 TH Quốc Phòng Việt NamTH QUỐC PHÒNG VIỆT NAM
64 TTXVNTTXVN
65 Nhân Dân

Truyền hình Số Cao cấp

Danh Sách Kênh Truyền hình Số Cao cấp

Kênh Số hiệu Tên kênh
1 Quốc Hội HDQUỐC HỘI HD
2 HTV1HTV1
3 HTV2- Vie CHANNELHTV2- VIE CHANNEL
4 HTV3HTV3
5 HTV KeyHTV KEY
6 HTV CoopHTV COOP
7 HTVC – ShoppingHTVC – SHOPPING
8 HTV7HTV7
9 Thuần Việt (1)THUẦN VIỆT (1)
10 HTV9 HDHTV9 HD
11 HTVC Phụ Nữ HDHTVC PHỤ NỮ HD
12 HTVC Thuần Việt HD (1)HTVC THUẦN VIỆT HD (1)
13 HTVC – Gia ĐìnhHTVC – GIA ĐÌNH
14 FBNCFBNC
15 Du lịch & Cuộc sống HDDU LỊCH & CUỘC SỐNG HD
16 HTVC – Phim HDHTVC – PHIM HD
17 BTV1BTV1
18 HTVC – Ca nhạc HDHTVC – CA NHẠC HD
19 Yeah1 TVYEAH1 TV
20 BPTV2 (Home TV)BPTV2 (HOME TV)
21 BTV11BTV11
22 VTVCab1- Vie GIẢITRÍVTVCAB1- VIE GIẢITRÍ
23 VTVCab 5 (E Channel)VTVCAB 5 (E CHANNEL)
24 VTVcab10-DramasVTVCAB10-DRAMAS
25 HTVC Thuần Việt (3)HTVC THUẦN VIỆT (3)
26 VTV1 HDVTV1 HD
27 VTV3 HDVTV3 HD
28 VTV6 HDVTV6 HD
29 VTV9 HDVTV9 HD
30 VTC1 HDVTC1 HD
31 Đồng Nai 3ĐỒNG NAI 3
32 VTC7 (Today TV)VTC7 (TODAY TV)
33 THĐT 2 – Miền TâyTHĐT 2 – MIỀN TÂY
34 HTVC Gia Đình (1)HTVC GIA ĐÌNH (1)
35 TH Vĩnh Long 2 HDTH VĨNH LONG 2 HD
36 TH Vĩnh Long 1 HDTH VĨNH LONG 1 HD
37 Đồng Nai 9 ĐỒNG NAI 9
38 Đồng Nai 1 HDĐỒNG NAI 1 HD
39 HTVC Thuần Việt HD HTVC THUẦN VIỆT HD
40 TH Bà Rịa Vũng TàuTH BÀ RỊA VŨNG TÀU
41 Tiền GiangTIỀN GIANG
42 HTVC+ ChannelHTVC+ CHANNEL
43 ParamountPARAMOUNT
44 TH Đồng Tháp 1TH ĐỒNG THÁP 1
45 VTVcab 16 (Bóng Đá TV)VTVCAB 16 (BÓNG ĐÁ TV)
46 VTVCAB3 HD – Thể Thao TVVTVCAB3 HD – THỂ THAO TV
47 Fox Sports HDFOX SPORTS HD
48 HTV Thể thao HDHTV THỂ THAO HD
49 Fox Sports 2FOX SPORTS 2
50 AFN HDAFN HD
51 Fox life HDFOX LIFE HD
52 FOX FAMILY MOVIES-HDFOX FAMILY MOVIES-HD
53 Cartoon Network HD ChannelCARTOON NETWORK HD CHANNEL
54 Disney Junior HDDISNEY JUNIOR HD
55 National Geographic HDNATIONAL GEOGRAPHIC HD
56 DiscoveryDISCOVERY
57 AXN HDAXN HD
58 FOX HD 2FOX HD 2
59 FOX Movies HDFOX MOVIES HD
60 HBO HDHBO HD
61 Red By HBO HDRED BY HBO HD
62 ANTV HDANTV HD
63 QPVN HDQPVN HD
64 TTXVN HDTTXVN HD
65 Nhân Dân HDNHÂN DÂN HD
66 K+1 HDK+1 HD
67 K+PC HDK+PC HD
68 K+PM HDK+PM HD
69 K+NS HDK+NS HD
70 VTVCAB18VTVCAB18
71 VTC3 HDVTC3 HD
72 VTV2 HDVTV2 HD
73 VTV5VTV5
74 VTV7 HDVTV7 HD
75 CNNCNN
76 BBC World NewsBBC WORLD NEWS
77 KBS HDKBS HD
78 NHK World HDNHK WORLD HD
79 Bloomberg 1BLOOMBERG 1
80 CNBCCNBC
81 Da Vinci HDDA VINCI HD
82 BTV11 HDBTV11 HD
83 Cinemax ChannelCINEMAX CHANNEL
84 VTVCAB2 – Phim ViệtVTVCAB2 – PHIM VIỆT
85 Channel V HDCHANNEL V HD
86 National Geographic Wild HDNATIONAL GEOGRAPHIC WILD HD
87 OUTDOOR HDOUTDOOR HD
88 BBC earth HDBBC EARTH HD
89 HISTORYHISTORY
90 BBC LifeStyleBBC LIFESTYLE
91 An Giang TVAN GIANG TV
92 Hậu Giang HDHẬU GIANG HD
93 TH Cần Thơ HDTH CẦN THƠ HD
94 TH Bến TreTH BẾN TRE
95 BabyTVBABYTV
96 Truyền hình Đồng Nai 2TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI 2
97 TH Tây NinhTH TÂY NINH
98 TH Bình ĐịnhTH BÌNH ĐỊNH
99 BTV2 HDBTV2 HD
100 BPTV1 – Bình Phước 1BPTV1 – BÌNH PHƯỚC 1
101 THÔNG TIN HTVC

HTVC Liên hệ – 1900 1789

error: Content is protected !!