Danh Sách Kênh MyTV 2024

Ca Nhạc

Danh Sách Kênh Ca Nhạc

Tên kênh Kênh Số hiệu
Channel V (HD) 147
HTVC Ca Nhạc 107
MTV (HD) 79
VTC13 (HD) 78
VTVcab15 – M Channel 196

Giải Trí Tổng Hợp

Danh Sách Kênh Giải Trí Tổng Hợp

Tên kênh Kênh Số hiệu
ABC Autrailia (A+) 157
AnGiangTV (ATV) 671
Animal Plannet (HD) 183
Arirang 170
Asian Food Channel (HD) 109
AXN (HD) 177
BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615
BinhPhuocTV (BPTV) 931
DaVinci (HD) 148
Discovery(HD) 160
DongNaiTV2 (DN2) 602
DongThapTV (THDL) 661
FashionTV (HD) 162
FOX Life (HD) 53
HaiDuongTV (HDTV) 341
HaNamTV (HaNam) 901
HiTV 92
HTV1 10
HTV2 (HD) 93
HTV4 14
HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144
HTVC Gia Đình 64
HTVC Phụ nữ 205
HTVC Thuần Việt (HD) 74
K+1 86
K+1 (HD) 129
K+NS 88
K+NS (HD) 130
KhanhHoaTV (KTV) 791
LaoCaiTV (THLC) 241
National Geographic Chanel – NGC (HD) 46
QuangBinhTV (QBTV) 731
QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244
QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245
SocTrangTV (STV) 831
ThaiNguyenTV2 (TV2) 202
ThanhHoaTV (HD) 362
ThanhHoaTV (TTV) (HD) 362
Travel & Living (HD) 185
VinhLongTV1 (THVL1) HD 24
VinhLongTV4 (THVL4) HD 57
VTC1 (HD) 75
VTC10 116
VTC12 210
VTC2 21
VTC4 134
VTC4 (HD) 186
VTC5 (HD) 187
VTC6 23
VTC7 (HD) 188
VTC8 164
VTC9 (HD) 189
VTV6 (HD) 6
VTV8 (HD) 68
VTVcab 12 – Style TV 103
VTVcab 17 – Yeah1TV 104
VTVcab 7 – Sức khỏe và Cuộc sống 91
VTVcab1 – Giải Trí TV 97
VTVcab11 (VGS Shop) 8
VTVcab13 – VTV Huyndai 17
VTVcab20 – V.Family 132
VTVcab4 (HD) 194
VTVcab5 – E Channel 100
VTVcab6 – Hay TV 101
VTVcab9 – InfoTV 195
VungTauTV (BRT) 721

Phim Truyện

Danh Sách Kênh Phim Truyện

Tên kênh Kênh Số hiệu
Cinemax (HD) 174
FOX MOVIES (HD) 52
HBO (HD) 173
HTVC Phim (HD) 77
Red by HBO 142
VTVcab10 – D Dramas 105
VTVcab19 – Film 99
VTVcab2 – Phim Việt 98
WarnerTV (HD) 165

Quốc Gia & Địa Phương

Danh Sách Kênh Quốc Gia & Địa Phương

Tên kênh Kênh Số hiệu
ANTV 35
BacGiangTV (BGTV) 981
BacKanTV (TBK) 971
BacLieuTV (BTV) 941
BacNinhTV (BTV) (HD) 992
BenTreTV (THBT) 711
BinhDinhTV (BTV) 771
BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613
BinhDuongTV2 (BTV2) 612
BinhThuan (BTV6) – Home Shopping 63
BinhThuanTV (BTV) 861
CaMauTV (CTV1) 691
CanThoTV (THTPCT) 651
CaoBangTV (CRTV) 111
DakLakTV (DRT) 471
DakNongTV (PTD) 481
DaNangTV1 (DRT1) 431
DaNangTV2 (DRT2) 432
DienBienTV (ĐTV) 271
DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603
GiaLaiTV (THGL) 811
HaGiangTV (HGTV) 231
HaiPhongTV (THP) (HD) 159
HaNoiTV1 (HD) 190
HaNoiTV2 (HD) 193
HaTinhTV (HTTV) (HD) 382
HauGiangTV (HGV) 951
HoaBinhTV (HBTV) 281
HTV7 (HD) 94
HTV9 (HD) 95
HueTV1 (TRT1) 751
HungYenTV (HY) (HD) 892
KienGiangTV (KTV) (HD) 683
KonTumTV (KRT) 821
LaiChauTV (LTV) 251
LamDongTV (LDTV) 491
LangSonTV1 (LSTV1) 121
LongAnTV (LA34) 0
NamDinhTV (NTV) 181
NgheAnTV (NTV) (HD) 372
Nhân dân (HD) 128
NinhBinhTV (NTB) 351
NinhThuanTV (NTV) 851
PhuThoTV (PTV) (HD) 192
PhuYenTV (PTP) 781
QPVN (HD) 127
QuangNamTV (QRT) 921
QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762
QuangTriTV (QRTV) 741
Quốc hội (HD) 71
SonLaTV (STV) 261
TayNinhTV (TTV11) 701
ThaiBinhTV1 (TV1) 171
ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203
TienGiangTV (THTG) 631
TraVinhTV (THTV) 841
TuyenQuangTV (TTV) 221
VinhLongTV2 (THVL2) HD 28
VinhLongTV3 (THVL3) HD 29
VinhPhucTV (VP) 881
ViTV (SCTV8) 168
VNEWS (HD) 133
VOVTV 90
VTC14 207
VTC16 206
VTV1 (HD) 1
VTV2 (HD) 2
VTV3 (HD) 3
VTV4 (HD) 4
VTV5 (HD) 5
VTV7 (HD) 9
VTV9 (HD) 117
YenBaiTV (YTV) 211

Thể Thao

Danh Sách Kênh Thể Thao

Tên kênh Kênh Số hiệu
Fox Sports (HD) 175
Fox Sports 2 (HD) 176
HTV Thể thao 15
K+PC 139
K+PC (HD) 140
K+PM 89
K+PM (HD) 131
Outdoor Channel (HD) 108
VTC3 (HD) 83
VTVcab16 – Bóng đá TV 38
VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) 39
VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) 197
VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199
VTVcab3 – Thể Thao TV 36
VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) 37

Thiếu Nhi

Danh Sách Kênh Thiếu Nhi

Tên kênh Kênh Số hiệu
Baby TV (HD) 163
Cartoon Network HD 179
Disney (HD) 178
Disney Junior 145
HTV3 87
VTC11 26
VTVcab8 – BIBI 102

Tin Tức Quốc Tế

Danh Sách Kênh Tin Tức Quốc Tế

Tên kênh Kênh Số hiệu
Bloomberg (HD) 184
Channel NewsAsia (HD) 169
CNN (HD) 180
DW (HD) 136
Fox (HD) 85
France24 137
KBS World 138
NHK World Japan (HD) 50
TV5 MONDE 65

VTV

Danh Sách Kênh VTV

Tên kênh Kênh Số hiệu
VTV1 (HD) 1
VTV2 12
VTV2 (HD) 2
VTV3 (HD) 3
VTV4 54
VTV4 (HD) 4
VTV5 55
VTV5 (HD) 5
VTV6 (HD) 6
VTV7 (HD) 9
VTV7 (SD) 19
VTV8 115
VTV8 (HD) 68
VTV9 69
VTV9 (HD) 117

VTC

Danh Sách Kênh VTC

Tên kênh Kênh Số hiệu
VTC1 (HD) 75
VTC2 21
VTC3 (HD) 83
VTC4 (HD) 186
VTC4 134
VTC5 135
VTC5 (HD) 187
VTC6 23
VTC7 (HD) 188
VTC8 164
VTC9 25
VTC9 (HD) 189
VTC10 116
VTC11 26
VTC12 210
VTC13 (HD) 78
VTC14 207
VTC16 206

HTV/HTVC

Danh Sách Kênh HTV/HTVC

Tên kênh Kênh Số hiệu
HTV1 10
HTV2 120
HTV2 (HD) 93
HTV3 87
HTV4 14
HTV7 (HD) 94
HTV9 (HD) 95
HTVC Phim 7
HTVC Phụ nữ 205
HTV Thể thao 15
HTVC Thuần Việt 124
HTVC Phim (HD) 77
HTV Thuần Việt (HD) 74
HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144
HTVC Gia Đình 64
HTVC Ca Nhạc 107

VTVCab

Danh Sách Kênh VTVCab

Tên kênh Kênh Số hiệu
VTVcab1 – Giải Trí TV 97
VTVcab2 – Phim Việt 98
VTVcab3 – Thể Thao TV 36
VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) 37
VTVcab4 – Văn Hóa TV (HD) 194
VTVcab5 – E Channel 100
VTVcab6 – Hay TV 101
VTVcab7 – Sức khỏe và Cuộc sống 91
VTVcab8 – BIBI 102
VTVcab9 – InfoTV 195
VTVcab10 – D Dramas 105
VTVcab11 (VGS Shop) 8
VTVcab12 – Style TV 103
VTVcab13 – VTV Huyndai 17
VTVcab15 – M Channel 196
VTVcab16 – Bóng đá TV 38
VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) 39
VTVcab17 – Yeah1TV 104
VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) 197
VTVcab19 – Film 99
VTVcab20 – V.Family 132
VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199

K+

Danh Sách Kênh K+

Tên kênh Kênh Số hiệu
K+1 86
K+1 (HD) 129
K+NS 88
K+NS (HD) 130
K+PC 139
K+PC (HD) 140
K+PM 89
K+PM (HD) 131

Bảng kênh có thể thay đổi tùy từng thời điểm – Cập nhật 30-12-2020


error: Content is protected !!